TACK OCH LOV FÖR RAW-FORMATET

6 oktober, 2021
Mattias Gadd Foto
Original vs Redigerad

I början av mitt fotograferande visste jag inte någon skillnad på RAW och JPG än mindre vad jag skulle använda dem till (eller när). Jag blev dock övertalad till att använda RAW eftersom det i detta format finns större möjligheter att, dels arbeta med en större mängd rådata men också för att kunna rädda upp en bild som exempelvis blivit felexponerad.

Originalbilden ovan, är alldeles för ljus i mitt tycke. På bilden nedan har jag gjort ytterst lite bildbehandling (exponering, högdagrar, lite mer skärpa), men som ändå har stor betydelse för bildens helhetsintryck.

Bilden är långt ifrån tekniskt bra och om man tittar närmre är rödhaken ganska oskarp, men det spelar för mig inte någon roll eftersom det var i just denna stund jag fick ett "aha-ögonblick" och blev varse om vilken enorm skillnad bildbehandling kan göra. Kontentan är alltså att den redigerade bilden överensstämmer alltså betydligt mer med vad mina ögon visade till skillnad från originalbilden.

Mattias Gadd Foto
Kortfattade fakta om RAW

Om du tar en bild i råformat (RAW) med kameran är det tekniskt sett ännu ingen bild, utan endast nedsparad sensorinformation (utifrån vilka inställningar fotografen gjort vid bildtagningen). För att det ska bli en bild måste man konvertera och behandla informationen på rätt sätt, från data till bild i ett särskilt program. Man kan lite enkelt uttrycka att råfilen innehåller all data som kameran kan fånga upp och ger större möjligheter att bildbehandla, in i minsta detalj.

Ungefär på samma sätt som när man fotograferade med en analog kamera fast att man då fick gå till ett mörkrum och blanda kemikalier för att framkalla bilden. Idag görs den digitala framkallningen istället i speciella program. T.ex. i Adobe Photoshop/Lightroom.

Foto: Caleb Woods. Bild fritt nedladdad från Unsplash.

Total: